top of page
 
 
 
Pere Lahendusringi teenusele suunamine
logo_pere lahendusring_roheline.png

Sa töötad perega ja leiad, et neile võiks pere lahendusringi läbiviimine olla sobilik ja kasulik?  Oled tutvunud PLR teenusele suunamise indikaatoritega?

 

Kui sa oled lastekaitsetöötaja, siis PLRi näol on tegemist pere tugiteenusega, kuhu saad pere suunata. Selleks loe altpoolt lisainfot selle kohta, kuidas seda teha.

Kui sa ei ole lastekaitsetöötaja, siis võtad lastekaitsega ühendust ja annad neile teavet lapse kohta ning a) nemad teevad suunamise; b) oled ise kokkulepitud rollis, et saad teha suunamise ja kooskõlastad infot lastekaitsega.

 

Suunajana:

  • tutvustad perele võimalust osaleda PLRis ja küsid neilt nõusoleku.

  • täidad suunamisvormi ja edastad selle oma piirkonna PLR meetodi korraldajale või konsulteerid suunamise osas temaga või Ennestustegevuse Keskusega.

  • Protsessi ajal oled valmis osalemas lahendusringi koosolekul ja ülevaatel koos koordinaatori ja perega. 

Pere Lahendusringi koordinaatorite kontaktid leiad SIIT.

 

Pere Lahendusring (PRL) on otsuste tegemise koosolek, kus  lapse heaolu tagamiseks koguneb laiem perevõrgustik, et koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks. Plaanis sisalduvad pereliikmete kokkulepped ja tegevused, millega tagatakse lapse turvalisus ja heaolu.  Murekohtade lahendamisel tuginetakse  lapse jaoks oluliste isikute oskustele, tugevustele ja isiklikele teadmistele. Pere Lahendusringi protsessi juhib selleks vastava väljaõppe saanud koordinaator, kes on vastutav pere ettevalmistamise ja lahendusringi kohtumise läbiviimise eest.

 

Ennetava perepõhise lühisekkumisena võimestab pere lahendusring perekonda ning annab perele ja tema tugivõrgustikule tagasi põhivastutuse positiivsete muutuste ellu kutsumise eest pere elus, et ennetada peres probleemide süvenemist ja taastada keerulisi peresuhteid.

Lisainfo teenusele suunamiseks:

info@ennetuskeskus.ee

bottom of page