top of page
logo_pere lahendusring_roheline.png

Ennetustegevuse Keskus koordineerib rahvusvaheliselt tunnustatud perede võimestamise meetodi Family Group Conference ehk Pere Lahendusringi meetodi arendamist Eestis. 

Pere Lahendusring põhineb lihtsal printsiibil: perekondade ja spetsialistide vaheline praktiline partnerlus aitab võimaldada lastele turvalist ja hoolitsevat elukeskkonda. Selleks on oluline võimaldada peredel omada keskset rolli oma laste tuleviku kavandamisel. Praktikas on Pere Lahendusring (PLR) otsuste tegemise koosolek, kus lapse laiem perevõrgustik tuleb kokku, et koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks ja lapse heaolu parandamiseks. 

Pere lahendusringis osalenud Eesti perede tagasiside:

  • „Väga väärtuslik oli see, et kogu lähim pere ja sugulaste ring tuli kokku. Tundsin, et meid päriselt aidati.“

  • „Lastega läksid suhted palju paremaks. Kooliskäimised on korras, koolihilinemisi pole enam. Peresuhted läksid paremaks. Oskame märgata nüüd üksteise muresid, rõõme, vajadusi.“

  • „Suhted on oluliselt laste ja ema vahel paranenud. Lapsed ei puudu enam koolist. Meie koosolekul viibisid ka koordinaator ja lastekaitsespetsialist meie palvel. Nendega koostöö oli nii mugav ja lihtne. Oleme väga rahul. Suhted on muutunud avatuks. Kogu pereelu sisene kliima on muutunud paremaks. Lapsed on rõõmsameelsed, soovivad koos emaga teha asju koos. Suhted vanemate lastega on ka nüüd head.“

  • „PLR on aidanud meid sellega ,et mõista mida lapsel vaja on. Otsisime lahendusi käitumisprobleemidele ja et laps ei oleks üksi enda murega. Lapsega sain veel lähedasemaks kui enne. Kindlasti soovitaksin, sest see aitab peret lähedasemaks muuta.“
     

Pere Lahendusringi tutvustati Eestis esmakordselt 2019.aastal Lapse Heaolu Arengukeskuse poolt korraldatud "Perepesade" pilootprojekti raames Viljandi linnas, Põltsamaa ja Türi vallas, mil koolitati välja esimesed Pere Lahendusringi meetodi praktikud ja alustati tööd peredega. 

2021.-2023. aastatel kavandab Ennetustegevuse Keskus Pere Lahendusringi meetodit laiendada uutesse omavalitsustesse. Olemasolevatele ning uutele koordinaatoritele pakutakse individuaalseid ja grupisupervisioone ning täiendkoolitust. 2021.a suvel toimus Eesti oma Pere Lahendusringi koolitajate ja mentorite väljaõpe.

 

Pere Lahendusringi alase tegevuse arendamist Eestis konsulteerib ning koolitusi ja supervisioone pakub Nicholas Crippa Inglismaalt. Nicholasel on head kogemused Pere Lahendusringi meetodi praktiseerimisel, PLR alase tegevuse juhtimisel ning uute koordinaatorite koolitamisel. Koordinaatorite grupi laienemisel kaasab Nicholas supervisioonide pakkumisel oma kolleege. 

Seni on Eestis PLR meetodiga toetatud rohkem kui 50 peret üle Eesti!

Siit leiad PLR meetodi suunamiskriteeriumid ja infovoldiku perele & spetsialistile

Lisainfo ja kontakt: 

info@ennetuskeskus.ee 

Sageli tunnevad inimesed end üksikuna ning ütlevad, et neil ei ole kedagi, kes neid toetaks. PLR koordinaatori roll on aidata leida üles need lähedased ja tuttavad, kes saaksid perekonnale tuge pakkuda. Seetõttu on PLR-i üheks keskseks mõtteks:

"Igaühe jaoks on kuskil keegi" 

Pere Lahendusringi meetodi arendustegevused viiakse ellu Norra finantsmehhanismide, Sotsiaalministeeriumi ja Hasartmängumaksu vahendite rahalisel toel. 

sotsmin_3lovi_est.png
bottom of page