top of page

Projektid

Sotsiaalministeeriumi partnerlusprojekt „Koostöös laste ja perede heaks“ 01.01.2020-31.12.2022

Tegevused
Pere Lahendusringi meetodi arendustegevused 2020-2021

 • PLR meetodi baasväljaõppe koolitused KOV koordinaatoritele 

 • Koolitajate-mentorite koolitus

 • Koordinaatorite toetamine ja juhendamine 

 • Info jagamine PLR meetodi tutvustamiseks omavalitsustele jt organisatsioonidele

 • Tulemuste hindamine 

 • Tegevuste elluviimise kvaliteedi tagamine

 • Euroopa FGC võrgustikus osalemine.

sotsmin_3lovi_est.png

Hasartängumaksu Nõukogu projekt "Pere Lahendusringi koordinaatorite supervisioonid ja täiendkoolitus"
13.01-22.12.2020

Tegevused

 • PLR koordinaatorite supervisioonid

 • koordinaatorite täiendkoolitus

HMN_logo.jpeg

Riigi Tugiteenuste projekt "Pere Lahendusringi (PLR) meetodi arendamine ja rakendamine taastava õiguse lähenemisena"
01.04.2021-31.03.2023

Tegevused

 • Teavitustegevus

 • Tulemuste hindamine

 • PLR rakendussüsteemi väljatöötamine

 • Koolitusmaterjali väljatöötamine, PLR koordinaatorite baaskoolitus

 • PLR meetodi rakendamine perede toetamisel (PLR juhtumite läbiviimine)

 • Supervisioonid ja täiendkoolitus koordinaatoritele

 • Superviisorite ja koolitajate koolitus

 • Projekti avaseminar

 • Projekti lõppseminar

sotsmin_3lovi_est.png

Projekt „Koostöös laste ja perede heaks!“ elluviimiseks Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse 2023-2024 (projekti nr RE.3.01.22-1029) raames 01.01.2023-31.12.2024

Tegevused

 • PLR käsiraamatu parandamine/ täiustamine/ kaasajastamine tagamaks PLR protsesside järjepidev jätkumine.

 • PLR kvaliteedistandardi loomine

 • Koostöövormi arendamine perede ja lastega

 • Meetodi integreerimine Eesti sotsiaalsüsteemi

 • Tegevuste elluviimine

sotsmin_3lovi_est.png
bottom of page