Ennetustegevuse Keskus koordineerib rahvusvaheliselt tunnustatud perede võimestamise meetodi Family Group Conference ehk Pere Lahendusringi meetodi arendamist Eestis. 

Pere Lahendusring põhineb lihtsal printsiibil: perekondade ja spetsialistide vaheline praktiline partnerlus aitab võimaldada lastele turvalist ja hoolitsevat elukeskkonda. Selleks on oluline võimaldada peredel omada keskset rolli oma laste tuleviku kavandamisel. Praktikas on Pere Lahendusring (PLR) otsuste tegemise koosolek, kus lapse laiem perevõrgustik tuleb kokku, et koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks ja lapse heaolu parandamiseks. 

Pere Lahendusringi tutvustati Eestis esmakordselt 2019.aastal Lapse Heaolu Arengukeskuse poolt korraldatud "Perepesade" pilootprojekti raames Viljandi linnas, Põltsamaa ja Türi vallas, mil koolitati välja esimesed Pere Lahendusringi meetodi praktikud ja alustati tööd peredega. 

2020-2021.aastatel kavandab Ennetustegevuse Keskus Pere Lahendusringi meetodit laiendada uutesse omavalitsustesse ning viia kummalgi aastal läbi kaks PLR koordinaatorite baaskoolitust. Olemasolevatele ning uutele koordinaatoritele pakutakse individuaalseid ja grupisupervisioone ning täiendkoolitust. 2021.a on kavas Eesti oma Pere Lahendusringi koolitajate ja mentorite väljaõpe.

 

Pere Lahendusringi alase tegevuse arendamist Eestis konsulteerib ning koolitusi ja supervisioone pakub Nicholas Crippa Inglismaalt. Nicholasel on head kogemused Pere Lahendusringi meetodi praktiseerimisel, PLR alase tegevuse juhtimisel ning uute koordinaatorite koolitamisel. Koordinaatorite grupi laienemisel kaasab Nicholas supervisioonide pakkumisel oma kolleege. 

2020.aastal toimub Pere Lahendusringi koordinaatorite 4-päevane baaskoolitus 22.-25.septembril Tallinnas. Koolitusgrupp on komplekteeritud koostöös PLR meetodi rakendamisest huvitatud omavalitsustega. 

Lisainfo ja kontakt:

Anniki Lai

anniki@ennetuskeskus.ee 

Sageli tunnevad inimesed end üksikuna ning ütlevad, et neil ei ole kedagi, kes neid toetaks. PLR koordinaatori roll on aidata leida üles need lähedased ja tuttavad, kes saaksid perekonnale tuge pakkuda. Seetõttu on PLR-i üheks keskseks mõtteks:

"Igaühe jaoks on kuskil keegi" 

Pere Lahendusringi meetodi arendustegevused viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi ja Hasartmängumaksu vahendite rahalisel toel. 

©2019 by Ennetustegevuse Keskus. Proudly created with Wix.com