E-koolitus:
PLR meetodil põhinev lühikursus 

Korraldame Pere Lahendusringi meetodil põhineva lühikursuse, et pakkuda praeguses kriisi- ja sotsiaalse isolatsiooni olukorras lastega peredele õlga, võimestada neid endid oma olukorrale lahendusi leidma ja tugevdada nende tugivõrgustikku.

Lühikursus toimub 13.aprillil kell 14-17 e-koolitusena Zoom keskkonnas. 

Lühikursuse tulemusena saavad osalejad:

  • ülevaate Pere Lahendusringi meetodist ja selle põhialustest

  • täiendada oma senist praktikat uue tööviisiga

  • teatud praktilised oskused ja teadmised perede võimestamiseks, et aidata peredel leida oma probleemidele ise lahendusi 

  • mõtteid ja nippe lapse "häälega" arvestamiseks

  • tööriistad pere tugivõrgustiku kaardistamiseks ja suurendamiseks

  • nõuandeid peredega koostöö tegemiseks sotsiaalse isolatsiooni tingimustes

  • infot septembris toimuva 4-päevase PLR baaskoolituse kohta. 

 

Kursusel osalejad, kes asuvad saadud teadmisi ja oskusi peredega töös koheselt rakendama, saavad juhendamist ja supervisiooni. 

Mis on Pere Lahendusring?

Pere Lahendusring (ing.k. Family Group Conferencing) põhineb lihtsal printsiibil: perekondade ja spetsialistide vaheline praktiline partnerlus aitab võimaldada lastele turvalist ja hoolitsevat elukeskkonda. Pere Lahendusring (PLR) on otsuste tegemise koosolek, kus keerulises olukorras oleva lapse laiem perevõrgustik tuleb kokku, et koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks. Plaanis sisalduvad pereliikmete omavahelised kokkulepped ja tegevused, millega tagatakse lapse turvalisus ja heaolu. 

PLR rakendab pereliikmete/sõprade enda oskusi, tugevusi ja isiklikke teadmisi murekohtade lahendamiseks. Pere Lahendusringi protsessi juhib selleks vastava väljaõppe saanud koordinaator, kes on vastutav pere ettevalmistamise ja lahendusringi kohtumise läbiviimise eest.

Koolitaja:

Koolitajaks on Nicholas Crippa Inglismaalt, Surrey maakonnast. Nicholasel on bakalaureusekraad tervishoiu ja sotsiaalhoolduse erialal ning magistrikraad laste- ja peretöös, lisaks lepituse ja juhtimisalane kutsekvalifikatsioon. Nicholas tegelenud Family Group Conference (Pere Lahendusring eesti k.) programmiga üle 7 aasta, et toetada lapsi ja peresid oma probleemidele lahenduste väljatöötamisel. Nicholas on viib läbi täiendõpet tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandekursustel ning on huvitatud võrdõiguslikkusest, mitmekesisusest, taastava õiguse ja tugevusi toetavatest praktikatest. Nicholas on entusiastlik koolitaja ja Eestis PLR meetodi arendamisele hingega kaasa mõtlev ning meid toetav mentor alates 2019.aastast. 

Osalejad:       

  • Laste ja peredega töötamise kogemustega inimesed, kellel on head suhtlemisoskused, huvi uue tööviisi omandamise vastu ning austav suhtumine perekonda;

  • Erialane baasharidus ei ole nõutav, hea oleks omada elementaarseid teadmisi lapse arengust ja pere toimimisest;

  • PLR koordinaatoriks ei saa olla lastekaitse- või sotsiaaltöötaja ehk lapse ja pere juhtumikorralduse eest vastutav ametnik. Nemad saavad olla pere suunajaks PLR-i.

Koolitusel osalejad - tehke koostööd KOV lastekaitsetöötaja, kooli tugispetsialisti või pereteenuseid korraldava asutusega ning mõelge koos, millisele lapse ja tema perekonnale võiks olla kasu Pere Lahendusringi läbiviimisest!

NB! Koolitus on inglisekeelne, seega on koolitusel osalemise eelduseks elementaarne inglise keelest arusaamine. Inglise keeles enda väljendamiseks, küsimuste küsimiseks, saavad osalejad vajadusel korral tõlkeabi. 

Lühikursus on osalejatele tasuta ning see toimub Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti "Koostöös laste ja perede heaks" tegevuste raames.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE:

Anniki Lai

anniki@ennetuskeskus.ee 

telefon 56982289

Skype: anniki.lai

©2019 by Ennetustegevuse Keskus. Proudly created with Wix.com